Khuyến mãi “FASH SALE 7.7”

Thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi là từ 18h ngày 27.6 đến 24h ngày 7.7